Informasjon

Skøytenorge.no er en innsamlingsaksjon startet på initiativ fra skøytefans over hele landet. Grunnet manglende sponsorinntekter etter OL 2014, har flere skøyteentusiaster tatt kontakt i et ønske om å bidra økonomisk slik at våre beste løpere kan få rammebetingelser som gjør det mulig å prestere på topp internasjonalt nivå.

Vi takker for at du ønsker å hjelpe våre utøvere slik at de kan trene godt nok til å kjempe i verdenstoppen. Dersom du har innspill eller ideer til fremtidig utvikling av skøytenorge.no eller tanker om norsk skøytesport, så ta kontakt med oss på epost: skoyteforbundet@nif.idrett.no.

TAKK for din støtte!


Skøytenorge drives av Norges Skøyteforbund i samarbeid med NXC, et selskap som utvikler og drifter innsamlingsaksjoner på nett.